keskiviikko 16. joulukuuta 2020

EMMAt esittelyssä: Kalantuotantoalueet - Isojoki

Kala veden alla
"Anna Antti ahvenia..." -sanoo suomalainen sanonta. Ahven on Suomen kansalliskala ja sekä merkittävä virkistyskalastuskohde että ammattikalastajien saalis. Ahvenet lisääntyvät jokisuistoissa, fladoissa ja laguuneissa ja mm. Isojoen suistossa. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Isojoen suistoalue on kalataloudellisesti tärkeä - siksi se on päätynyt EMMA-listalle (ekologisesti merkittävät vedenalaiset merialueet). Isojoen suistoalue yhdessä Lapväärtinjoen kanssa on tärkeä kaupallisesti merkittäville kalakannoille, erityisesti ahvenelle ja kuhalle. Isojoki on erittäin merkittävä alkuperäisten, äärimmäisen uhanalaisen meritaimenkannan ja jossain määrin myös erittäin uhanalaisen vaellussiian lisääntymisalue. Isojoen meritaimenkanta on viljelyssä, joten luonnonlisääntymisen vaaliminen on senkin takia tärkeää. Isojoki on myös Selkämeren alueen tuottoisin meritaimenjoki.

Kaloja verkon sisällä veden alla
Kontiolahdelta Höytiäisistä löytyi rysästä kuhia. Joukkoon joutunut ahven muistuttaa väritykseltään heimoveljeään kuhaa. Isojoen suistoalueella ja Lapväärtinjoessa lisääntyy kuha, mutta koska juuri sieltä ei löytynyt kuhakuvaa, käytetään tätä Joensuun pohjoispuolen rysäkuvaa, jonka on ottanut ja antanutt käyttöön Pekka Tuuri.

Ilmakuvasta tehty rajaus jokisuistoa
Isojokisuiston EMMA-alue. Kartta: VELMU

Alueen kaupallinen kalastus keskittyy lähinnä siikaan, mutta on nykyisin varsin vähäistä mm. hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien pyyntihaittojen vuoksi. Kalastajien kannalta tämä on tietysti ikävää, mutta toisaalta se kertoo siitä, että tällä alueella hylkeitä ja rauhoitettuja merimetsoja riittää.

Essi Keskinen

Kalaverkko ja kaloja saavissa
Ahvenia ja siikaa on ainakin tullut. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Storå åmynning är ett oerhört viktigt område när det gäller fisk och fiskeri, vilket är anledningen till att området utpekats som ett EMMA-område (ekologiskt betydelsefullt havsområde). Denna åmynning utgör ett viktigt lekområde för flera kommersiellt viktiga fiskarter, speciellt abborre och gös. Dessutom är själva ån en mycket betydelsefull lekplats för den akut hotade havsöringen och för den starkt hotade älvsiken. Det öringsbestånd som vandrar upp i denna å är idag det enda ursprungliga beståndet av vild havsöring i Bottenhavet. Sedan 1960-talet har detta havsöringsbestånd även odlats, bland annat för olika utplanteringar av fisken. För att både det ursprungliga och det odlade beståndet av fisken skall förekomma även i framtiden och för att denna å kall behållas som den produktivaste ån av öring i Bottenhavet är åtgärder för att trygga den naturliga fortplantningen av havsöringen i ån ytterst viktiga.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti