tiistai 7. tammikuuta 2020

Tukea luonnonsuojelulle

Hallitus antoi vuonna 2019 suuren lahjan Suomen luonnolle - luonnonsuojelu sai 100 miljoonaa euroa ennallistamiseen ja muuhun luonnonsuojelutyöhön, tarkoituksena pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen.Ympäristöministeriö käynnisti Helmi-elinympäristöohjelman, jonka tarkoitus on "vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon meille tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista."

Siltarumpu, jossa vettä. Toisessa päässä rumpua näkyy ihminen, joka pitelee kivillä täytettyä ämpäriä.
Vanhoja siltarumpuja on monin paikoin kunnostettu ja vaihdettu niin, että kalat pääsevät niistä paremmin läpi. Kuva Metsähallitus.

Kerrankin meillä on käsissämme positiivinen ongelma. Kerrankin luonnonsuojeluun ja ympäristöhallintoon halutaan palkata niin paljon ihmisiä, että vaarana on, ettei vaadittavaa määrää tarpeeksi päteviä ihmisiä löydetä. ELY-keskukset ympäri Suomea ovat palkanneet kymmeniä luonnonsuojelun asiantuntijoita, erikoissuunnittelijoita, erityisasiantuntijoita ja muita luonnontieteellisen alan asiantuntijoita. Pääpaino töissä on perinnebiotooppien, soiden ja muiden luontotyyppien ennallistaminen.

Työntekijä kivillä täytetyn ämpärin kanssa keskellä ruovikkoa.
Fladan ennallistamista on esimerkiksi kivien kantaminen ämpärillä. Kuva Roosa Mikkola, Metsähallitus.

Ennallistamisella tarkoitetaan siis luontotyypin kunnostamista takaisin alkuperäiseen tai hyvään tilaan, jossa sen lajisto on monipuolisimmillaan tai tyypillisimmillään. Ennallistaminen ja elinympäristöjen kunnostaminen ovat ehkä luonnonsuojelun nopeimpia keinoja saada näkyviä vaikutuksia aikaiseksi, ja siksi ennallistamiseen panostetaan nyt tämän hallituskauden aikana. Suurella rahalla pitäisi saada suurta näkyvyyttä aikaiseksi.

Ihmisiä ennallistamistöissä purolla. Kuvassa myös kaivinkone.
Vedenpinnan nostamiseksi, virtausnopeuden alentamiseksi ja levähdyspaikkojen luomiseksi rummun ulkopuolelle asetetaan kiviä. Rummun yläpuolelle laitetaan soraa, josta se kulkeutui veden virtauksen mukana rumpuun. Kuvat Metsähallitus.


Meriluonnonsuojelunkin puolella aiotaan ennallistaa. Metsähallitus pyrkii kunnostamaan noin viisikymmentä hehtaaria meriluontotyyppejä vuoden 2020 aikana. Meriluonnon ennallistaminen on vielä varsin nuori toimiala, joten oppimista on. Maailmalla ja erityisesti Suomessa ollaan enimmäkseen ennallistettu ja kunnostettu puroja ja fladoja (maankohoamisen myötä merestä esiinkuroutuvia lahtia, jotka ovat erityisen tärkeitä kalojen kudulle). Jonkin verran on myös tehty esim. meriajokkaan siirtoistutuksia (Suomesta löytyy laji Zostera marina, tässä lisäksi artikkeli Z. noltii -lajiin liittyen). Muita mahdollisia  meriluontotyyppien kunnostuskohteita olisivat ruovikoituneiden hiekkarantojen raivaus ja umpeenkasvaneiden rehevien lahtien kasvien poisto.


Jos ympäristöhallinnon rekrytoinnit onnistuvat, samoin kuin Metsähallituksen ostokilpailutukset,  ja vakituisten työntekijöiden aika vain riittää, saadaan seuraavien vuosien aikana ihmetellä suurta määrää ennallistettuja ja kunnostettuja maa- ja meriluontotyyppejä.

Essi Keskinen
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti