tiistai 22. heinäkuuta 2014

Teemme ruokapalkalla merkittäviä asioita!

Tänä kesänä meritiimiä vahvisti neljä vapaaehtoistyöntekijää Waltteri Niemelä (WN), Martin Friedrichs (MF), Helmi Mentula (HM) ja Jose Marti Martinez. Seuraavassa kolme heistä purkaa tuntemuksiaan ja ajatuksiaan.

Waltteri Niemelä (WN)

Martin Friendrichs (MF)

Helmi Mentula (HM)

Jose Marti Martinez

Kuka olet ja mikä on taustasi?  Who are you and what is your background?

WN: 22-vuotias meribiologian opiskelija Vantaalta, mutta nykyään asun ja opiskelen Liverpoolissa, Englannissa.
MF: I was 26 years old when I came here, but unfortunately I got older during my stay. I’m a student of Biology at Freie Universität in Berlin, Germany.  (Olin 26-vuotias kun tulin tänne, mutta harmillisesti vanhenin täällä ollessani. Olen biologianopiskelia Freien yliopistosta Berlinistä, Saksasta.)
HM: Olen Oulussa asuva 31 v kasvifysiologian, vihreän kemian ja biotuotannon opiskelija. Olen opiskellut ympäristöteknologiaa ja työskennellyt vanhainkodissa ja muuttanut ympäri Suomea. Veneilyä olen harrastanut pienestä pitäen.

Miksi olet vapaaehtoisena Metsähallituksessa? Why are you volunteering in Metsähallitus?

WN: Halusin opintoihini liittyvää työharjoittelua, noin sanotusti ”sulkia hattuun”. Ulkomaalla opiskelevana en ole kuitenkaan oikeutettu harjoittelijatukeen, joten olen vapaaehtoisena harjoittelijana.
MF: Well, I’m pretty much interested in all kinds of water ecosystems, I like diving and I don’t like very hot summers and in Germany you need a license for driving a boat with an engine that has more than 15 hp. So what would fit better than Finland? In addition I don’t speak any Finnish, I think from this point of view Essi’s young team of Marine Biologists was a very good choice. (No, olen aika kiinnostunut kaikenlaisista vesiekosysteemeistä, pidän sukelluksesta enkä tykkää erityisen kuumista kesistä. Lisäksi Saksassa täytyy olla ajolupa kaikkien yli 15 hv moottoriveneiden ajamiseen. Lisäksi en puhu suomea, joten Essin nuori tiimi meribiologeja oli erityisen hyvä valinta.)
HM: En ole aivan vapaaehtoinen. Tämä on pakollinen harjoittelu, josta saan palkkioksi muutaman opintopisteen. Meritiimin työ liittyy muun muassa kasveihin, vähän kasvifysiologiaankin, ja veneilyyn. Itämeren tila kiinnostaa. Toivon löytäväni joskus keinon hyödyntää sitä, että ravinteita valuu maalta mereen yli oman tarpeen.

Vapaaehtoinenkaan ei aina tajua

Minkälaisia odotuksia sinulla oli harjoittelupaikasta? What expectations did you have of the placement?

WN: Olin lukenut blogia jonkin verran, joten minulla oli aika hyvä kuva työstä. Itselläni kun ei ole niin selvää kuvaa Itämerestä, ja siitä mitä meribiologit Suomessa tekevät, odotin oppivani näistä asioista.
MF: I came with the expectations to Finland to learn as much as possible, to see a lot of beautiful places, to meet enjoyable people and to be a part of a nice team of scientists. (Tulin oppimaan Suomesta niin paljon kuin mahdollista, näkemään kauniita paikkoja, tapaamaan mukavia ihmisiä ja olemaan osa kivaa tutkijatiimiä.)
HM: Toivoin oppivani tunnistamaan kasveja sekä käyttämään kaikenlaisia laitteita, kuten vedenalaiskameroita. Oletin meidän ajelevan veneillä ympäriinsä niin hyvällä kuin huonollakin säällä ja keräävän tietoa.

Vastuullisemmatkin hommat jaetaan tiimiisä jopa vapaaehtoisille

Onko työ vastannut odotuksiasi? Has the work met your expectations?

WN: En kyllä totta puhuen odottanut että olisi näin hauskaa työtä. Muuten kyllä omat odotukseni ovat täyttyneet, olen oppinut Itämerestä ja meribiologin työstä, sekä monesta itselleni täysin uudesta asiasta.
MF: Pretty much. I think it is a good sign when you have to wake up early or work during the night and you don’t have to force yourself to do so. It is a nice and important work for nature conservation in an extraordinary environment. How couldn’t this met the expectations of a biologist? (Aika lailla. Minusta on hyvä merkki kun joutuu heräämään aikaisin tai työskentelemään yöllä ja sinun ei silti tarvitse pakottaa itseäsi tekemään sitä. Tämä on mukavaa ja tärkeää työtä luonnon hyväksi erikoisessa ympäristössä.)
HM: Suunnilleen tällaista odotinkin, sillä Essi oli aika hyvin kertonut sen jo etukäteen. Olemme olleet merellä jopa enemmän, kuin kuvittelin.

Martin pääsi harjoittelemaan sukellusta kuivapuvulla

Mikä on ollut parasta? What has been the best?

WN: Koko yleinen fiilis porukassa ja työssä on ollut ihan mahtavaa. Mahtavia tyyppejä ja (ainakin itselleni) täydellinen työympäristö.
MF: The best thing for me was to feel like a real part of the Team. Of course I couldn’t do so much like other people, but the main reason for that was that I couldn’t read any of the signs on the boxes or in the storage rooms. But I’m very good at lowering the camera ;) (Parasta minulle oli tuntea olevani osa Tiimiä. En tietenkään pystynyt tekemään yhtä paljon kuin muut, mutta se johtui pääosin siitä että en pystynyt lukemaan suomenkielisiä kylttejä laatikoista ja vajasta. Mutta olen tosi hyvä laskemaan kameraa J )
HM: Hyvä juttu on, että saa kokeilla kaikkea, mutta kuitenkin on melko selkeät omat tehtävät. Merimaisemat ovat tietysti hienoja, ja veneellä ajo. Tiimi on mukava ahtaudesta huolimatta. On hienoa hankkia tietoa alueilta, joita kukaan ei ole aiemmin nähnyt.

Vapaaehtoiset pääsevät jopa tekemään töitä ilman palkallisten valvontaa

Mikä on yllättänyt? What has surprised you?

WN: Se, ettei ole tullut tylsää. Kesän alussa tämä tuli vähän mieleen, muttei näin ole kuitenkaan päässyt käymään. Yllätyin myös siitä, miten paljon erilaisia asioita olemme kaikki oppineet, sekä vastuun tasaisesta jakautumisesta, varsinkin vapaaehtoisharjoittelijan näkökulmasta.
MF: I was very surprised about the high number of people with which it is possible to live in one small cabin, without running water or electricity out of an electrical socket. But this was a lot of fun and you learn so much about yourself and the others of course.  (Olin hyvin yllättynyt siitä ihmismäärästä, jonka on mahdollista asua yhdessä pienessä mökissä ilman juoksevaa vettä tai pistokkeesta tulevaa sähköä. Mutta se oli tosi hauskaa ja siinä oppi paljon sekä itsestä että muista.)
HM: Allekirjoitan yllämainitut yllätykset.

Mitä olet oppinut? What have you learned?

WN: Veneen käsittelytaitoja, vedenalaiskameroiden käyttöä ja niihin liittyviä tietokoneohjelmia, Itämeren lajistoa, uusia näytteenotto- ja käsittelytapoja.
MF: I learned how important it is to be well organized in such a big team. I lost my sunglasses, a cap, some kind of shawl and almost my camera. But beside this I learned to identify some common plant and algae species from the Bothnian Bay and from taking random point video sampling or Ponar sampling I get an idea were these algae and plants are growing.  (Opin, kuinka tärkeää on olla hyvin organisoitu näin isossa tiimissä. Hukkasin aurinkolasini, lakkini, huivini ja melkein kamerani. Mutta sen lisäksi olen oppinut tunnistamaan joitakin tavallisia kasveja ja leviä. Lisäksi ottamalla videopisteitä ja Ponar-pohjaeläinnäytteitä olen saanut käsityksen siitä, missä nämä levät ja kasvit kasvavat.)
HM: Kameroiden ja videokameroiden uittoa ja käyttöä (vaikken läheskään täydellisesti), kahluulinjojen tekoa, sukeltajien avustamista, tunnistamaan sukelluslipun, kasvi- ja levälajeja, kasvien prässäystä, varusteiden hoitoa ja vaikka mitä.

Ehkei meitä aina kannata päästä omin avuin töihin...

Minkälaisille ihmisille suosittelisit harjoittelupaikkaa? What kind of people would you recommend the placement?

WN: Jos et pelkää vastuuta, olet sosiaalinen ihminen jota ei haittaa asua tiiviisti monen ihmisen kanssa erilaisissa asuintavoissa, ja tietysti jos sinua kiinnostaa Itämeren luonto, työ sopii sinulle!
MF: I would recommend this place to all kinds of biologists and geologists and for divers this is also an interesting work of course. Especially because of the young team and Essi’s competence to integrate the volunteers into the team I would also recommend this placement to volunteers from foreign countries. In addition for everyone who likes good food it is definitely not the worse choice! (Suosittelisin tätä paikkaa kaikenlaisille biologeille ja geologeille ja tietysti tämä on myös sukeltajille mielenkiintoinen työ. Suosittelisin tätä paikkaa myös kaikille ulkomaisille vapaaehtoisille, koska tiimi oli nuori ja Essi osasi integroida myös vapaaehtoiset tiimin jäseniksi. Ja sen lisäksi tämä ei ole hassumpi paikka kenellekään hyvästä ruuasta pitävälle!)

HM: Työ on epäsäännöllistä, ja sää voi äkkiä pilata kaikki suunnitelmat. Sitä täytyy sietää. Pitää myös osata sopeutua toimimaan osana isoa joukkoa. Olisi paras tykätä merestä ja ulkoilusta, ja kaikenlainen vesilajien tuntemus on hyödyksi.

Waltteri Niemelä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti