maanantai 8. heinäkuuta 2024

Hiekkasärkät hakusessa

 

Vedenalaiskuva hiekkapohjalta, jolla kasvaa vain yksi kasvi
Tältä perämereiset hiekkasärkät usein näyttävät - hyvin harvakasvuisilta ja autioilta. Usein vain muutama makrotyytti pystyy kiinnyttymään liikkuvaan hiekkaan, tämän hiekkapohjan ahvenvita ja toisaalta pienet, kitukasvuiset, harvassa kasvavat näkinpartaiset. Kuva: Sara Karvo / Metsähallitus

Tänä kesänä Velmu-kartoituksissa etsitään hiekkasärkkiä - tai etsitää ja etsitään: mennään tekemään kaksi sadan metrin sukelluslinjaa Suomen ympäristökeskuksen mallintamille hiekkasärkkäkohteille.

Etsivä ei aina löydä, vaikka kohde olisi merkitty karttaan isolla rastillakin, kuten lapsuusaikojen merirosvokarttojen aarteet. Jos viime kesänä olivat sorapohjat hakusessa ja häviksissä, nyt ei hiekkasärkkämalli anna toivotulla lailla hiekkasärkkiä kartoittajille. Useimmiten mallin antamasta kohdasta on löytynyt korkeintaan puolet pohjasta hiekkaa, loput sitten eri kokoista soraa, pikkukiveä, kiviä ja lohkareita. Usein hiekan alta heti muutaman sentin syvyydestä löytyy myös sorapohja ja glasiaalisavea, jotka kumpikin estävät tehokkaasti pohjaeläinnäytteiden ottamisen, kun pleksiputki pitäisi työntää n. 10 cm syvyydelle hiekkaan.

Kivikkopohja ja rihmalevää veden alla
Tämä EI ole mielestäni hiekkasärkkä, vaikka kivien alta epäilemättä löytyykin hieman hiekkaa. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Kivikkopohja ja rihmalevää veden alla
Moni hiekkasärkkämallin osoittama särkkä on näyttänyt pikemminkin riutalta, tai harjusaaren laelta eri raekokoineen, lohkareineen ja glasiaalisavineen.  Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus


Kivikkopohja ja rihmalevää veden alla
Tältä luontotyypiltä löytyy sekä kivikon (riutta) että hiekkasärkän (hiekkapohja) kasvillisuutta - kiviltä rihmalevää ja hiekkapohjalta kivien välistä heinävitaa ja näkinpartaisia.  Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus


Kivikko- ja sorapohja ja rihmalevää veden alla
Viime kesänä etsimme merenhoidon seurantaa varten sorapohjia. Niitä on nyt löytynyt jonkun verran hiekkasärkkien sijaan. Kuva: Erika von Essen / Metsähallitus

Kivikkopohja ja rihmalevää veden alla
Tämä luontotyyppi voisi kasvillisuutensa perusteella jo olla hiekkasärkkä: kuvasta erottuvat ainakin lyhyt hapsivita tai merivita, ahvenvita ja sinikaislojen varret.  Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Syken ja Metsähallituksen Natura 2000 -luontotyyppien inventointiohjeessa (2020) hiekkasärkistä sanotaan näin:

"Hiekkasärkät voivat koostua hiekan lisäksi joko hienommasta aineksesta tai karkeammasta materiaalista ja seassa voi olla kiviä tai jopa lohkareita. Jos hiekkasärkän pinnalla on hiekkaa, niin on samantekevää, onko sen ytimessä (tai päädyssä) kovempaa ainesta (kalliota, kiveä) sillä tärkein kysymys on, onko särkän eliöstö riippuvainen hiekasta vai ei. Hiekkasärkkien ei siis tarvitse olla koostumukseltaan ja rakenteeltaan puhdasta hiekkaa. Suomen moreenipohjat voivat aiheuttaa hiekkasärkkien tulkinta- ja rajausongelmia, sillä kuten riutat, hiekkasärkät voivat koostua erikokoisista ainesosista. Tällaisissa tilanteissa on muistettava että hiekkasärkät ja riutat voivat virallisen englanninkielisen kuvauksen mukaan esiintyä toistensa yhteydessä. Tämän yhteyden ja siitä mahdollisesti seuraavan luontotyyppirajausten päällekkäisyyden huomioon ottaminen helpottaa esimerkiksi uuden Natura-alueen rajaamista tai Natura-alueen käytön suunnittelua tai siitä päättämistä. Päällekkäisyystapauksissa ei ole välttämätöntä yrittää löytää absoluuttista totuutta pintaaloista vaan voidaan tyytyä asiantuntija-arvioon kunnes on kehitetty tarkempia rajauskeinoja tai sovittu sellaisista EU:n luontodirektiivin toimeenpanoa ja tulkintaa selvittävissä yhteistyöelimissä."

Sen lisäksi, että hiekkasärkät voivat Suomessa ja erityisesti Perämerellä olla varsin häälyväisiä rajauksessaan, ne voivat olla myös päällekkäisiä useiden muiden luontotyyppien kanssa: 

"Hiekkasärkät voivat käytännössä olla päällekkäin usean muun meriluontotyypin kanssa. Suomen rannikolla hiekkasärkkien kanssa yleisimmin päällekkäin esiintyvät luontotyypin 1610 Harjusaaret vedenalaiset osat. Hiekkasärkät voivat myös esiintyä osana yhdistelmäluontotyyppejä 1160 Laajat matalat lahdet ja 1130 Jokisuistot. Luontotyyppi 1170 Riutat voi myös esiintyä hiekkasärkkien yhteydessä, jolloin niiden rajaaminen erillisinä voi olla hankalaa tai mahdotonta."

Käytännössä tämä siis kuulostaa siltä, että hiekkasärkät, riutat ja harjusaarten vedenalaiset osat voivat olla täysin päällekkäisiä toistensa kanssa, eikä niiden erottamista ja rajaamista pysty välttämättä edes tekemään. Tämä ei ainakaan helpota poloisen kartoittajan työtä, joka yrittää ottaa kivikkoiselta hiekkasärkältä putkinoudinnäytintä ja miettii, olisiko tässä kivikossa mitään hiekkasärkkään viittaavaakaan piirrettä.

Hiekkaa veden alla
Tältä näyttää tyypillisin Perämeren hiekkapohja - tyhjältä ja liikkuvalta, melko karkealta hiekalta. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Pyöreä leväpaakku kasvaa hiekkapohjalla veden alla
Letkulevä Vaucheria luo itse oman elinympäristönsä. Tämä rehevöitymisestä ja pehmeästä pohjasta pitävä rihmalevä on niitä harvoja leviä, jotka kasvavat muulla kuin kovalla pohjalla. Tässä tapauksessa letkulevä oli alkanut kasvaa keskeltä reunoille päin hiekkapohjalla, mutta luonut samalla itselleen pehmeää pohjaa hajoamalla ja mädäntymällä kasvuston keskeltä reunoja kohti. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Kasvi veden alla

 Yleensä näkinpartaisiin kuuluvat siloparrat jäävät Perämerellä sukutasolle, koska sukusoluja muodostuu harvoin. Tänä kesänä jotkut Nitella-suvun siloparrat ovat jo kesä-heinäkuun vaihteessa kasvattaneet sukusoluja niin että tämäkin yksilö pystyttiin määrittämään Nitella järvisiloparraksi Nitella flexilis sen perusteella, että hede- ja emisukusolut sijaitsevat samassa yksilössä (yksikotinen). Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Ahven hiekkapohjalla
Utelias ahven tuli katselemaan, mitä oikein touhuan sen valtakunnassa. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Tyhjää hiekkapohjaa veden alla
Matalat hiekkapohjat ovat usein liikkeessä aaltojen mukana, jolloin kasvien juurtuminen pohjalle on vaikeaa. Myös pohjaeläimistö on vähäistä, koska elinympäristö on suojaton ja haastava, eikä ravintoa juuri ole kasvillisuuden puuttuessa. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Tiheää kasvillisuutta veden alla
Tiheät hauraniityt kertovat usein suojaisesta ja matalasta hiekka-, siltti- tai pehmeästä pohjasta. Perämereltä löytyy vain Zannichellia palustrista, pikkuhauraa, eikä lainkaan Zannichellia majoria, isohauraa, joten lajintunnistus on sen suhteen helppoa. Pikkuhaurat jaetaan siementen perusteella kahteen alaluokkaan. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Tämän kesän Velmu-sukellusten kohteista eniten perinteisiä hiekkasärkkiä ovat muistuttaneet harjusaarten vedenalaisiksi osiksi mallinnetut kohteet. Nämä alueet eivät nouse merenpohjasta kohoumina, kuten perinteiset hiekkasärkät (joskin inventointiohjeen mukaan Perämeren hiekkasärkät tekevät tässä poikkeuksen ja voivat jatkua hiekkarannan jatkeena pysyvästi veden alla olevaan hiekkapohjaan). Harjusaarten vedenalaisilta osilta tänäkin kesänä kartoitettu lähes puhdasta hiekkapohjaa, jolta löytyy tyypillistä perämereistä hiekkapohjakasvillisuutta eli vitoja, hauraa ja näkinpartaisia. Etelä-Suomessa hiekkasärkkien tyypillinen kasvi on silmälläpidettävä meriajokas, jota ei löydy Selkämeren eteläosien pohjoispuolelta vähäisen suolaisuuden takia.

Luonnon laittaminen selkeärajaisiin, itsenäisiin ja toisistaan irrallisiin lokeroihin on aina vaikeaa. Taas kerran se kolahtaa sen meribiologin nilkkaan, joka lokerointia yrittää tehdä sukelluksissa ja kaikkien näytteenottovarusteidensa kanssa meren pohjalla. Tai oikeastaan päätöstä ei välttämättä tarvitse tehdä pohjassa, kunhan muistiinpanot ovat tarpeeksi hyvät, ja luontotyypin statuksesta voidaan käydä keskustelua vielä pinnalla.

Joka tapauksessa Velmu on jälleen kerran tarttunut ajankohtaiseen (joka kuudes vuosi tehtävä direktiiviraportointi alkaa pian), mielenkiintoiseen ja haastavaan aiheeseen hiekkapohjia ruotiessaan. 

Meren pohjalta päivänvaloon - Velmu 20 v

Essi Keskinen

Ruoppausalus ja siltarakenteita merellä veneestä katsottuna
Hailuodon kiinteää yhteyttä eli seitsemän kilometrin mittaista pengertietä rakennetaan parhaillaan. Veneilijää hämäävät kaikki erilaiset mereen istutetut kepit ja tikut, jotka on välillä jopa maalattu hämäävästi väylämerkkejä muistuttamaan. Kuva: Erika von Essen / Metsähallitus

Kaksi henkilöä sup-laudoilla, toisella sukellusvarusteet
Myös sup-laudalla voi lähteä sukeltamaan, vaikkei se yhtä kätevää olekaan kuin kumiveneestä operointi. Kuva: Essi Keskinen / Metsähallitus

Vene meren pinnalla keulaportti auki, vedestä katsottuna
Meritöissä odotetaan aina tyyniä kelejä, joita tänä kesänä on tarjoiltu vain harvinaisena herkkuna. Tätä kirjoittaessa Perämeren pohjoisosissa tuulee 15-20 m/s eikä merelle ole menemistä. Kuva: Erika von Essen / Metsähallitus

Sup-lauta, vesikiikari ja sukeltajan räpylä pinnalla sukeltajan kuvaamana
Kuva: Erika von Essen / Metsähallitus

Vesikiikari, sup-lauta ja snorklaaja sateisella merellä
Tänä kesänä eivät sateet juuri ole haitanneet töitä, ainoastaan tuulet. Kuva: Erika von Essen / Metsähallitus

Hymyilevä sukelluspukuinen ja pelastautumispukuinen henkilö kumiveneessä
Nyt on hymy herkässä kun vihdoin ollaan löydetty hiekkapohja! Kuva: Erika von Essen / Metsähallitus


Velmu-ohjelman 20-vuotislogo


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti